توافق نامه سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

تنها راه نجات این است که حکومت شروع به تغییر کند احتمال سرمایه گذاری ایران در یک پروژه پالایشگاهی آفریقای جنوبی تحصیل داروسازی در وانوآتو - پارس مهاجرت هفته نامه صبح بخیر شماره 52 - مگ لند سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی| موسسه مهاجرتی Go2tr سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی | موسسه اصطهباناتی تفاهم نامه سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان در خراسان جنوبی به امضا رسید ... .